Mielikuvitusleikit

Mielikuvitusleikeissä irrotellaan ja hullutellaan. Mielikuvitusleikeissä ei kilpailla eikä niissä voi leikkiä oikein tai väärin. Roolileikit ovat oiva esimerkki mielikuvitusleikeistä. Mielikuvitusleikit rikastuttavat lapsen sisäistä kuvittelukykyä. Niissä annetaan tilaa vapaalle ja välittömälle oivallukselle, keksimiselle ja muuntelulle.

Iso halaus

Musiikin soidessa leikkijät kirmailevat ympäri huonetta. Musiikin lakatessa kukin halaa lähellään olevaa. Musiikki alkaa taas soida ja leikkijät jatkavat matkaansa saamansa uuden parin kanssa. Kun musiikki taas lakkaa, on halauksessa mukana neljä leikkijää. jatketaan, kunnes kaikki halaavat toisiaan yhdessä kasassa.

Ässätön juttu

Istutaan piirissä ja aletaan kertoa ässätöntä juttua. Ensimmäinen aloittaa esim. Olipa kerran pieni poika, joka... Seuraava jatkaa juttua lauseella, jossa ei ole s- kirjainta. Jos joku sanoo s: n hän putoaa pois leikistä. Jatketaan kunnes juttu on valmis.

Adverbipeli

Ollaan ringissä ja yksi pelaajista menee jonnekin nurkan taa että hän ei näe eikä kuule. muut pelaajat keksivät sillä aikaa jonkin adverbin esim. iloisesti. sen jälkeen kun adverbi on päätetty saa piilosta tuleva tulla joukkoon mukaan. hän kysyy muilta pelaajilta vuorotellen että esim. laula sillä tavalla. sitten sen pelaajan jolta tätä kysyttiin on yritettävä laulaa iloisesti. se kenen kohdalla piilossa ollut arvaa mikä adverbi kyseessä on joutuu tämä pelaaja nurkan taakse. hyviä kysyttäviä adverbejä on esim. iloisesti, reippaasti, juhlallisesti, surullisesti, suuresti, pienesti ym.

Päiväkirja

Jokaisella leikkijällä on paperia, johon he kirjoittavat ensimmäisen alla mainitun asian. Tämän jälkeen he taittavat paperinsa siten, ettei tekstiä näy ja antavat lappunsa vierustoverilleen, joka kirjoittaa lapulle seuraavaksi mainitun asian, taittaa lapun ja antaa sen seuraavalle. Näin edetään kunnes kaikki kohdat on käyty läpi. Lopuksi jokainen lukee
saamansa lapun ääneen. Tarinoista tulee takuulla mielenkiintoisia, koska kukaan ei tiedä mitä edellinen on kirjoittanut.
Lappuun kirjoitettavat asiat:
millainen tyttö on
tytön nimi
millainen poika on
pojan nimi
missä tapasivat
mitä tyttö sanoi
mitä poika sanoi
miten sitten tapahtui
Mielekkäämpää on, jos jokainen tuntee ks. henkilöt

Mielikuvituspallo

Heitellään palloa tai kuvitellaan, että heitellään. Heitettäessä sanotaan "Tämä pallo on..." (raskas, piikikäs, haiseva, kevyt, liukas, kuuma, kylmä..) ja kuvitellaan, että otetaan sellainen pallo vastaan. (raskas -> vastaanottaja miltei lyyhistyy pallon alle..) Toimii parhaiten ringissä.

Tahmeat popcornit

Leikin alussa leikkijät hyppivät ympäri huonetta "popcornin jyvinä". Aina, kun jyvä koskettaa toista jyvää ne liimautuvat kiinni toisiinsa. Pomppimista jatketaan, kunnes kaikki ovat kiinni toisissaan.

Sanomalehtireikä

Jakaannutaan pareihin ja jokaiselle parille annetaan sanomalehden sivu. Tehtävänä on repiä lehdestä niin iso ympyrä, että molemmat sopivat siitä yhtä aikaa läpi. Jos ympyrä katkeaa, on aloitettava alusta, sen vuoksi kannattaa tehdä huolellista työtä. Nopein pari voittaa!

Harja kauppaa

Yksi leikkijöistä menee hetkeksi muista kauemmas.
Tällä aikaa muut kuulevat vapaaehtoisen esittelevän vanhaa lattiaharjaa uutena aviovaimonaan/miehenään. Vapaaehtoinen on kauempana tietysti miettinyt vain keinoja esitellä harjaa upeana ja loistavana.

Kivettyneet

Tämä on hyvä esiintymisharjoitus.
Pelinjohtaja jakaa ihmiset kahteen joukkueeseen. Toinen ryhmä seisoo rivissä selkä muihin päin. Toinen ryhmä alkaa esittää yhdessä aluksi päättämäänsä asiaa (esim. kanaa). Ääniä ei saa päästellä. Jossain vaiheessa pelinjohtaja huutaa, että kivettykää!. Silloin esiintyjät kivettyvät eli pysähtyvät ja ne, jotka olivat selin esittäjiin kääntyvät ympäri ja arvaavat mitä kivettyneet patsaat esittävät. Jos he eivät arvaa, otetaan uusi kivetys. Jos he arvaavat, joukkueet vaihtavat osia. Eli ne, jotka arvasivat esiintymään jne.

Ihmiskone

Tämä ei välttämättä käy leikistä, mutta hauskaa on silti. Sopii parhaiten isolle porukalle esim. leirin iltanuotiolla.
Jaetaan porukka noin kuuden ihmisen ryhmiin. Jokaisen ryhmän täytyy muodostaa itsestään eli jäsenistään jokin kodinkone niin, että jokainen on jokin osa. Jokainen ryhmä esittää vuorollaan oman koneensa ja muut arvaavat.

Kymmenen esinettä

Ensin vartiolaisten täytyy valita huoneesta/ kololta kymmenen esinettä yhteensä. Sitten heidän täytyy keksiä näytelmä/esitys, johon sisältyy kaikki kymmenen esinettä. Aihe voi olla vapaa tai annettu.

Etsitään pari

Leikkijät ottavat itselleen parin ja sopivat jonkin eläimen, jonka ääntä yrittävät matkia. Silmät kiinni pitää löytää pari vain äänen perusteella, kun matkitaan samaa eläintä.

Puhumatta...

Silmät kiinni pitää muodostaa jono pituusjärjestyksessä.
Puhumatta ikäjärjestyksessä. Puhumatta pitää löytää pari jolla on samankokoinen kenkä kuin itsellä jne.
Viesti kiertämään eri viestintätavoin vartiolaiselta toiselle.
- vartion oma salakieli
- morse
- viittomakielen aakkoset
- pantomiimi
- kuvakieli
- muut salakirjoitusjärjestelmät
- piilomuste
Jatkuva sana
Leikin aloittaja sanoo jonkun sanan (esim. talo), jolloin seuraavan ihmisen on sanottava jokin sana joka alkaa edellisen sanan lopputavulla (tässä tapauksessa sen olisi alettava tavulla lo-, esim. loma) näin seuraavan sana on alettava taas edellisen sanan lopputavulla (tässä ma-, esim. makaroni) ja niin edelleen. Leikistä tippuu jos ei keksi mitään sanaa joka alkaisi edellisen lopputavulla. Leikkijät saavat itse määrätä säännöt esim. että ei saa sanoa sanaa joka loppuu tavuun -nen (siitä on mahdotonta keksiä uutta sanaa) ellei leikkijöiden kesken sovita, että edellisen sanan loppu tavun ei tarvitse olla sinällään seuraavan lopputavu vaan siihen saa lisätä kirjaimia (esim. loma -> makkara, jolloin sana ei alkanutkaan ma- tavulla vaan siihen oli lisätty k -> mak)

Narusommittelu

Jokaiselle leikkijälle annetaan narun pätkä. Yksi leikkijöistä aloittaa leikin asettelemalla oman narunsa haluamallaan tavalla lattialle. Toinen leikkijä jatkaa kuviota omalla narullaan. Näin jatketaan kunnes jokainen on liittänyt narunsa yhteiseen narusommitelmaan. Yhdessä keskustellaan, miltä työ näyttää, mitä se tuo mieleen jne. Lopuksi jokainen ottaa oman narunsa takaisin siten, että viimeksi narun lattialle laittanut hakee sen pois ensimmäisenä jne. Leikkijät joutuvat siis myös tarkkailemaan tehtävän suoritusjärjestystä.

Perhe lähtee matkalle

Leikkijät jaetaan 5- 6 hengen ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle annetaan sama aihe: perhe lähtee kesälomalle omalla autollaan. 10- 15 minuutin valmistautumisen jälkeen kukin ryhmä esittää vuorollaan oman toteutuksensa. Niistä voidaan keskustella: miltä tuntui esittää aihetta ja omaa roolia, mikä oli helppoa tai vaikeaa jne. Rekvisiittana käytetään ainoastaan tilassa olevia välineitä ja materiaaleja.

Jähmettyneet tunteet

Leikkijät kävelevät rauhallisesti ympäri leikkitilaa, taustalla soi hiljainen musiikki. Musiikki pysäytetään ja leikinjohtaja sanoo jonkin tunnetilan (viha, kateus, ilo, tyytyväisyys jne.). Leikkijät jähmettyvät tunnetta esittäväksi patsaaksi. Muihin leikkijöihin ei saa koskea, tarkoituksena on kuvata tunnetta omalla vartalolla ja ilmeellä.

Kuvanveistäjä

Leikkijät asettuvat pareittain siten, että jokainen etsii itselleen parin, jolla on sama vokaali etunimessään kuin itsellä. Jokainen palauttaa mieleensä kaksi tunnetta, joita on sen päivän aikana kokenut. Leikkijä kuiskaa parilleen toisen näistä tunteista. Se, jolle kuiskataan on kuvanveistäjä. Hän muovailee paristaan tunnetta kuvaavan patsaan. Veistämisen jälkeen muut saavat arvata veistoksen esittämän tunteen. Tämän jälkeen osat vaihtuvat.

Pullataikina

Leikkijät muodostavat neljän hengen joukkueita. Kussakin ryhmässä on leipuri, joka saa huivin silmiensä eteen. Hänen on sokkona tehtävä runebergintorttuja, laskiaispullia tai omenaleivoksia pullataikinasta, jonka kolme muuta leikkijää muodostavat.

Saisinko käristettyä viidakkoa?

Leikinjohtaja on keksinyt "käristettyä viidakkoa"- ruokalajin ohjeen, jonka hän lukee ryhmälle. Leikkijät muodostavat pieniä ryhmiä ja keksivät omia ruokaohjeitaan ja niille sopivia nimiä. Miltä maistuu "karjun filee" tai "keitetty suo"? Yhdessä voidaan äänestää, mikä ryhmä keksi hassuimman, mutta silti oikeankuuloisen ruokaohjeen.

Alias näytellen

Muuten kuten alias - pelissä, mutta ei saa puhu vaan sanat pitää näytellä.
Voidaan keksiä myös omia sanoja liittyen vartioon, laumaan, lippukuntaan, tuttuihin ihmisiin tai paikkoihin.

Jatkettu tarina

Otetaan iso paperi, johon jokainen piirtää vuorollaan oman osansa tarinasta. Leikinjohtaja aloittaa kertomalla tarinan alun esim. oli kerran poika joka... 1. aloittaa piirtämään, kaikki hiljaa. 2. jatkaa, ollaan edelleen hiljaa jne. Lopuksi puretaan mitä kukin on ajatellut, miltä lopputulos näyttää.

Urut

Leikkijöistä muodostetaan urut. Kukin esittää urkupilliä ja yksi urkujen soittajaa. Hän painelee kuviteltuja koskettimia ja urut alkavat soida: vasemmalla soivat matalat äänet, oikealla korkeat. Jokainen yrittää jäljitellä urkujen ääniä ja seurata soittajan käsien liikkeitä.